Valoare impreuna!
Quartz Matrix

Declarația privind confidențialitatea datelor

Informații privind protecția datelor


SC QUARTZ MATRIX SRL cunoaÈ™te importanÈ›a datelor dumneavoastră È™i se angajează să protejeze confidenÈ›ialitatea È™i securitatea acestora. Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată È™i practică informaÈ›iile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-urilor Quartz Matrix, magazinului online www.qmart.ro, clienÈ›i, potenÈ›iali clienÈ›i) în cadrul prezentei DeclaraÈ›ii privind confidenÈ›ialitatea datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

 

Vă rugăm să parcurgeÈ›i această DeclaraÈ›ie.  

Prezenta DeclaraÈ›ie are aplicabilitate pentru toate dispozitivele utilizate în scopul accesării website-urilor Quartz Matrix, dispozitive de tip computer, telefoane mobile, tabletă, smart TV etc.

 

CUPRINS 

1. Informații generale. 3

1.1. Despre noi și site-ul nostru. 3

1.2. Ce înregistrăm ca utilizare standard. 3

1.3. Ce permisiuni deținem pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. 3

1.4. Scopurile pentru care colectăm È™i prelucrăm datele dumneavoastre cu caracter personal 4

1.5. Securitatea datelor cu caracter personal 5

2. Prelucrarea datelor pe site. 5

2.1. Date înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal (log-uri). 5

2.2. Newslettere. 6

2.3. Cookie-uri 6

2.4. Analize web prin Google Analytics. 8

2.5. Campanii online prin Google AdWords. 9

2.6. Utilizarea Google Remarketing. 10

2.7. Rețele sociale (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube). 11

2.8. Cazurile în care transmitem datele dumneavoastră. 12

3. Colectarea datelor cu caracter personal în scopul susÈ›inerii unui examen în Centrul de Testare QUARTZ MATRIX   13

3.1. Cum colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale. 13

3.2. Cui dezvăluim datele  personale. 13

3.3. Reținerea datelor cu caracter personal 13

4. Colectarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării pentru posturile disponibile în compania QUARTZ MATRIX. 14

4.1. Informaţii din CV.. 14

4.2 Surse de verificare a datelor personale. 14

4.3. Reținerea datelor cu caracter personal 14

5. Drepturile dumneavoastră. 15

 

 

1. Informații generale

 

1.1. Despre noi și site-ul nostru

Acest website este proprietatea È™i este operat de SC QUARTZ MATRIX SRL, înregistrată la registrul comerÈ›ului cu RO 5150840 È™i J22/30/1994, capital social 580.000 lei, cu sediul social la adresa B-dul Carol I nr. 5, etaj 1, cod poÈ™tal 700506, IaÈ™i, Jud. IaÈ™i È™i sediul de lucru la adresa Bd. Carol I nr. 5, Cod 700506, IaÈ™i, Jud. IaÈ™i.

InformaÈ›ii de contact: B-dul Carol I nr. 5, IaÈ™i, cod poÈ™tal 700506, IaÈ™i, Jud. IaÈ™i, telefon fix: +(40)232-217.248, fax: +(40)232-217.262, telefon mobil: +(40)726-767.890,  e-mail: [email protected]

Dacă luaÈ›i legătura cu noi, vom păstra È™i prelucra informaÈ›iile pe care le oferiÈ›i cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră È™i oricăror întrebări succesive. Prelucrarea datelor în acest context ne este permisă prin legea (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679).

1.2. Ce înregistrăm ca utilizare standard

PuteÈ›i folosi toate secÈ›iunile site-ului nostru la care accesul nu este protejat, fără a vă dezvălui identitatea. Fiecare utilizare a site-ului nostru este înregistrată ca utilizare standard, pentru a remedia erorile È™i pentru a clarifica incidentele legate de securitate. Pentru mai multe informaÈ›ii referitoare la datele înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal (log-uri), accesaÈ›i secÈ›iunea "Cum prelucrăm datele dumneavoastră".

1.3. Ce permisiuni deținem pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

SC QUARTZ MATRIX SRL este înregistrată la Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 27449.

Conform cerinÈ›elor Legii nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, modificată È™i completată SC QUARTZ MATRIX SRL are obligaÈ›ia de a administra în condiÈ›ii de siguranță È™i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaÈ›i despre dumneavoastră.

Prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru. Dumneavoastră ne puteÈ›i acorda permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră printr-un consimțământ explicit acordat pe site-ul nostru în legătură cu prelucrarea datelor.

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru că legea ne permite acest lucru (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679) în următoarele cazuri:

·         efectuaÈ›i o comandă prin intermediul site-ului nostru. În acest caz avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini contractul respectiv;

·         efectuaÈ›i o cerere de ofertă sau solicitaÈ›i informaÈ›ii cu privire la produse È™i servicii pe site-ul nostru;

·         folosiÈ›i servicii / aplicaÈ›ii de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră (demo ale aplicaÈ›iilor software existente pe site-ul nostru).

·         prelucrăm datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. În ceea ce priveÈ™te site-ul nostru, interesul nostru legitim este să ne asiguăm că acesta vă oferă cea mai bună experiență de navigare È™i poate fi operat în siguranță, fără erori È™i defecte. Datele înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal (log-uri) ale site-ului deservesc acestui scop.


Permisiunile pe care le deÈ›inem È™i scopul în care le folosim sunt prezentate în secÈ›iunea care urmează - Prelucrarea datelor pe site. În această secÈ›iune veÈ›i găsi informaÈ›ii mai detaliate în legătură cu modul în care datele dumneavoastră sunt culese, prelucrate È™i utilizate pe site-ul nostru (respectiv tipul, aplicabilitatea È™i scopul prelucrării datelor).

 Important!

Conform Articolului 8 (1) din din Regulamentul (UE) 2016/679, utilizatorii cu vârsta sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal.


Site-ul nostru poate conÈ›ine link-uri către alte site-uri. Noi nu putem influenÈ›a modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecÈ›ia datelor. Vă rugăm să È›ineÈ›i cont de orice InformaÈ›ii privind ProtecÈ›ia Datelor furnizate pe site-urile respective.

1.4. Scopurile pentru care colectăm È™i prelucrăm datele dumneavoastre cu caracter personal

 SC QUARTZ MATRIX SRL colectează si prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Administrarea, îmbunătățirea È™i realizarea serviciilor furnizate prin site-urile Quartz Matrix;

·         Activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare È™i dezvoltare vânzări, cercetare / studii de piață, statistică;

·         Reclama, marketing È™i publicitate, activități de promovare a produselor È™i serviciilor din portofoliul Quartz Matrix;

·         Activități de post-vânzare, cuprinzând servicii de relaÈ›ii cu clienÈ›ii, informarea utilizatorilor / clienÈ›ilor privind evaluarea produselor È™i serviciilor oferite, evaluarea calității serviciilor de reparaÈ›ii È™i întreÈ›inere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul departamentului de mentenanță È™i reparaÈ›ii, efectuarea intervenÈ›iei de service, înlocuiri de produse etc.

·         Activități de recrutare a personalului pentru posturile disponibile în cadrul companiei;

·         În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus È™i de arhivare. 

1.5. Securitatea datelor cu caracter personal

Protejăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteÈ›i È™i să le gestionăm în siguranță, în conformitate cu această DeclaraÈ›ie de confidenÈ›ialitate. SC QUARTZ MATRIX SRL implementează mijloace de protecÈ›ie fizice, administrative È™i tehnice pentru a vă proteja informaÈ›iile personale împotriva accesării, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. De asemenea, solicităm contractual ca furnizorii noÈ™tri să protejeze astfel de informaÈ›ii împotriva accesării, utilizării È™i dezvăluirii neautorizate.

 

2. Prelucrarea datelor pe site

 

2.1. Date înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal (log-uri)

Din motive tehnice, de fiecare dată când browser-ul dumneavoastră de internet accesează site-ul nostru, acesta va trimite automat informaÈ›ii către serverul nostru de internet (respectiv date înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal – log-uri). Noi păstrăm câteva dintre aceste informaÈ›ii în fiÈ™iere-jurnal (log-uri), cum ar fi: Data accesului

- Ora accesului
- URL-ul părții care inițiază conexiunea
- Fișierele accesate
- Volumul de date transferate
- Tipul și versiunea de browser
- Sistemul de operare
- Adresa IP (anonimizată)

Datele înregistrate în fiÈ™ierele-jurnal (log-uri) nu includ date cu caracter personal. Ca regulă generală, noi analizăm numai datele înregistrate în fiÈ™ierele jurnal pentru a remedia erorile în funcÈ›ionarea site-ului nostru sau pentru a clarifica incidentele legate de securitate. Aceste date înregistrate în fiÈ™ierele jurnal sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Uneori este necesar să culegem informaÈ›ii personale suplimentare, precum È™i date înregistrate în fiÈ™ierele jurnal, pentru a remedia erorile sau pentru a păstra dovezile legate de incidentele de securitate. În aceste cazuri, avem permisiunea de a prelucra datele înregistrate în fiÈ™ierele jurnal potrivit legii (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Aceste date vor fi È™terse după ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, sau dacă scopul iniÈ›ial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fiÈ™ierele jurnal către autoritățile de anchetă de la caz la caz, în măsura în care este permis.

Păstrăm întotdeauna datele înregistrate în fiÈ™ierele jurnal separat de alte date colectate în legătură cu utilizarea site-ului nostru.

2.2. Newslettere

Site-ul nostru oferă opÈ›iunea de abonare la newsletter. Abonarea la newsletter se realizeaz dacă deÈ›inătorul adresei de email a confirmat în mod expres acordul de a primi newsletter în formularele online existente pe site-ul nostru.  


În cazul în care vă abonaÈ›i pentru la newsletterele noastre sunteÈ›i de acord cu trimiterea acestora către dumneavoastră, iar datele dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a vă trimite newslettere. Avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră în acest context, pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). AveÈ›i posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment. Link-ul corespunzător (de a vă retrage consimțământul în orice moment) este inclus în fiecare newsletter pe care vi-l trimitem. Vom consemna faptul că v-aÈ›i dezabonat de la buletinul informativ în baza noastră de date.
 

2.3. Cookie-uri

Folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fiÈ™iere-text de mici dimensiuni pe care le salvăm pe dispozitivul dumneavoastră (computer, dispozitiv mobil, smart TV) atunci când vizitaÈ›i site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt trimise înapoi către noi la fiecare accesare ulterioară a site-ului nostru de către dumneavoastră. Cookie-urile nu pot accesa date din dispozitivul dumneavoastră, nu pot rula programe, nu pot conÈ›ine sau transfera viruÈ™i. Cookie-urile pot fi doar citite de către serverul de web de unde provin. 

Cookie-urile nu solicită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate È™i nu identifică personal utilizatorii de internet. Cookie-urile ajută la generarea unei experiente de navigare adaptată preferinÈ›elor È™i intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veÈ›i mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea È›ine cont de preferinÈ›ele È™i interesele dvs., evidenÈ›iate prin comportamentul de navigare. 

Site-ul nostru poate fi vizualizat È™i fără cookie-uri. Browserele de internet sunt adesea configurate pentru a accepta cookie-uri. Pentru a împiedica browserul dumneavoastră de internet să folosească cookie-uri, puteÈ›i să:

- refuzaÈ›i utilizarea cookie-urilor când accesaÈ›i site-ul nostru folosind modulul cookie (dacă este cazul)

- dezactivaÈ›i utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor din browserul dumneavoastră de internet. FuncÈ›ia Ajutor din browserul dumneavoastră vă poate ghida în dezactivarea È™i/sau È™tergerea cookie-urilor din browserul dumneavoastră de internet.  

Vă rugăm să È›ineÈ›i cont de faptul că în urma dezactivării/È™tergerii cookie-urilor, există posibilitatea ca funcÈ›iile individuale de pe site-ul nostru să nu mai funcÈ›ioneze conform aÈ™teptărilor. Cookie-urile care pot fi necesare pentru anumite funcÈ›ii de pe site-ul nostru sunt indicate mai jos. În plus, dezactivarea/È™tergerea cookie-urilor va afecta numai browserul de internet folosit în acest scop. Prin urmare, procesul de dezactivare/È™tergere a cookie-urilor trebuie repetat corespunzător pentru orice alte browsere de internet. Cookie-uri pe care le folosim pentru funcÈ›ii specifice, fără referire la persoane:

- Cookie-uri care salvează anumite preferințe ale utilizatorilor (de ex. setările de căutare sau de limbă)

- Cookie-uri care salvează informații pentru a garanta redarea fără erori a conținutului video sau audio

- Cookie-uri care salvează temporar anumite date introduse de utilizator (de ex. conținutul unui coș de cumpărături sau un formular online)

- Cookie-uri pe care le folosim pentru funcții specifice, cu referire la persoane:

- Cookie-uri cu rol în identificarea sau autentificarea utilizatorilor noÈ™tri

Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Păstrăm aceste date până când cookie-ul respectiv expiră sau până îl È™tergeÈ›i. 

2.4. Analize web prin Google Analytics

Pentru derularea activității de marketing folosim cookie-uri de analiză pentru culegerea È™i prelucrarea datelor referitoare la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru È™i la folosirea de către dumneavoastră a link-urilor din newslettere (dacă este cazul). Sunt astfel culese datele activității dumneavoastră, iar în baza acestora este generat un profil al utilizatorului, în mod pseudonimizat, folosind un identificator de cookie. Adresa dumneavoastră IP fie nu este înregistrată, fie este anonimizată imediat după înregistrare, în cadrul acestui proces. Folosim serviciul Google Analytics al Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA ("Google") pentru a culege datele utilizatorilor È™i pentru a genera profilele utilizatorilor. InformaÈ›iile referitoare la folosirea de către dumneavovastră a site-ului nostru sunt transferate către serverele Google, analizate È™i primite înapoi doar ca parte a unor date cumulative. Aceste date ne permit să identificăm tendinÈ›ele privind modul în care site-ul este în general folosit. 

Nu asociem profilele utilizatorilor rezultate cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră. Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele utilizatorilor sunt salvate de serviciul folosit pe o perioadă de maxim 14 luni de la data la care au fost culese/actualizate. 

Orice utilizator poate să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ul nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare în browserul web utilizat È™i, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informaÈ›iei al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi È™terse în orice moment prin intermediul browserului web sau prin utilizarea altor programe software.

În plus, utilizatorul poate contesta vis-a-vis de o colecÈ›ie de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum È™i de prelucrarea acestor date de către Google È™i de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, utilizator trebuie să descarce un add-on pentru browserul web, disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout È™i să îl instaleze.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi consultate la următoarele linkuri: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat aici: https://www.google.com/analytics/.

2.5. Campanii online prin Google AdWords

Pe acest site, utilizăm Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunÈ›uri în rezultatele motorului de căutare Google È™i în reÈ›eaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunÈ› din rezultatele căutării Google este afiÈ™at atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a primi un rezultat de căutare relevant pentru respectivele cuvinte cheie. În ReÈ›eaua de publicitate Google, anunÈ›urile sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, È›inând cont de cuvintele cheie definite anterior.

Compania de operare a Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terÈ›e părÈ›i È™i în rezultatele motorului de căutare Google. Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru printr-un anunÈ› Google, un cookie de conversie este plasat pe sistemul de tehnologia informaÈ›iei a utilizatorului prin Google. DefiniÈ›ia cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie îÈ™i pierde valabilitatea după 30 de zile È™i nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu coÈ™ul de cumpărături dintr-o platformă de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google, cât È™i noi putem să ne dăm seama dacă un utilizator care a ajuns dintr-un anunÈ› AdWords pe site-ul nostru a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele È™i informaÈ›iile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori către care au fost afiÈ™ate anunÈ›uri AdWords pentru a stabili succesul sau eÈ™ecul fiecărui anunÈ› AdWords È™i pentru a optimiza anunÈ›urile AdWords în viitor. Nici compania noastră, nici alÈ›i agenÈ›i de publicitate Google AdWords nu primesc informaÈ›ii de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informaÈ›iile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedee tehnice unor terÈ›e părÈ›i.

Utilizatorul poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru aÈ™a cum s-a menÈ›ionat mai sus prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat È™i, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informaÈ›iei al utilizatorului. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi È™ters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Utilizatorul are posibilitatea de a refuza reclamele bazate pe interese Google. Prin urmare, utilizatorul trebuie să acceseze pe fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.ro/settings/ads și să stabilească setările dorite.

InformaÈ›ii suplimentare È™i dispoziÈ›iile aplicabile privind protecÈ›ia datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

2.6. Utilizarea Google Remarketing

Pe acest site sunt integrate serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei companii să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au accesat anterior site-ul acestei companii. Prin urmare, integrarea Remarketing-ului Google permite companiei să creeze publicitate bazată pe interesele utilizatorului și, prin urmare, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați de produsele și serviciile comercializate.

Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Remarketingul Google ne permite să afișăm anunÈ›uri în reÈ›eaua Google sau pe alte site-uri web, bazate pe nevoi individuale È™i care se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet. Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informaÈ›iei al utilizatorului. DefiniÈ›ia cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoaÈ™terea vizitatorului site-ului nostru dacă vizitează pagini web care sunt, de asemenea, membre ale reÈ›elei de publicitate Google. Cu fiecare accesare a unui site de pe internet care are integrat serviciul de Remarketing Google, browserul web identifică automat cu ajutorul Google utilizatorul vizat. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primeÈ™te informaÈ›ii personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, de care Google se foloseÈ™te pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interesele respectivului utilizator. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terÈ›e părÈ›i.

Utilizatorul vizat poate, aÈ™a cum s-a menÈ›ionat mai sus, să refuze publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, utilizatorul vizat trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads È™i să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat.

InformaÈ›ii suplimentare È™i dispoziÈ›iile reale privind protecÈ›ia datelor Google pot fi consultate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

2.7. Rețele sociale (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube)

ConÈ›inutul de pe site-ul nostru poate fi distribuit pe reÈ›elele sociale folosind butoanele integrate pentru platforme de comunicare socială. Toate butoanele pentru reÈ›elele sociale care facilitează distribuirea conÈ›inutului sunt integrate folosind plugin-uri de reÈ›ele sociale dezvoltate de furnizorii de reÈ›ele sociale.  

De asemenea, pe reÈ›elele sociale există È™i link-uri către site-urile noastre. Dacă urmaÈ›i un link de la site-ul nostru către o reÈ›ea socială sau dacă vă conectaÈ›i la reÈ›eaua dumneavoastră socială pentru a distribui conÈ›inut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul reÈ›elei sociale respective. Pentru informaÈ›ii în legătură cu scopul È™i aplicabilitatea colectării datelor, cu prelucrarea È™i folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul reÈ›elei sociale, precum È™i în legătură cu drepturile dumneavoastră È™i opÈ›iunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viaÈ›a privată, vă rugăm să consultaÈ›i InformaÈ›iile privind ProtecÈ›ia Datelor puse la dispoziÈ›ie de către respectivul furnizor. 

O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ghidul privind protecÈ›ia datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informaÈ›ii despre colectarea, prelucrarea È™i utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opÈ›iuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidenÈ›ialitatea utilizatorului vizat. În plus, sunt disponibile diferite opÈ›iuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicaÈ›ii pot fi folosite de utilizator pentru a elimina o transmisie de date către Facebook. 

Mai multe informaÈ›ii despre pluginurile LinkedIn pot fi obÈ›inute la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. De asemenea, LinkedIn oferă posibilitatea de dezabonare de la mesajele e-mail, mesajele SMS È™i anunÈ›urile direcÈ›ionate, precum È™i posibilitatea de a gestiona setările anunÈ›ului la următorul link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Setarea de cookie-uri poate fi refuzată la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidenÈ›ialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

InformaÈ›ii despre butoanele Twitter È™i modul în care sunt acestea utilizate sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Twitter primeÈ™te informaÈ›ii despre utilizatorii care au vizitat site-ul nostru, cu condiÈ›ia ca utilizatorii să fie conectaÈ›i la Twitter în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă utilizatorul face click pe butoanele Twitter sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informaÈ›iilor către Twitter nu este de dorit pentru utilizator, atunci poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul de Twitter înainte de a naviga pe site-ul nostru. DispoziÈ›iile aplicabile privind protecÈ›ia datelor de pe Twitter pot fi accesate la adresa https://twitter.com/privacy?lang=en.

InformaÈ›ii detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/. Prin intermediul butonului Google+, Google primeÈ™te informaÈ›ia că utilizatorul a vizitat site-ul nostru web numai în ​​cazul în care utilizatorul este conectat la Google+ în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă utilizatorul face click sau nu face click pe butonul Google+. Dacă utilizatorul nu doreÈ™te să transmită date cu caracter personal către Google, poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul Google+ înainte de a naviga pe site-ul nostru. InformaÈ›ii suplimentare È™i dispoziÈ›iile privind protecÈ›ia datelor Google pot fi consultate pe https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe despre butonul Google +1 pot fi obÈ›inute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Mai multe informaÈ›ii despre YouTube È™i modul de utilizare a acestei reÈ›ele de socializare pot fi obÈ›inute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. YouTube È™i Google vor primi informaÈ›ii prin intermediul componentei YouTube că un anumit utilizator a vizitat site-ul nostru numai dacă utilizatorul este conectat la contul de YouTube în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă  face click pe un videoclip YouTube din site sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informaÈ›ii către YouTube È™i Google nu este de dorit pentru utilizator, acest lucru poate fi împiedicat prin deconectarea din propriul cont YouTube înainte de a naviga pe site-ul nostru. DispoziÈ›iile YouTube privind protecÈ›ia datelor sunt disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, unde se oferă informaÈ›ii despre colectarea, prelucrarea È™i utilizarea datelor personale de către YouTube È™i Google. 

2.8. Cazurile în care transmitem datele dumneavoastră

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menÈ›ionate mai sus, Quartz Matrix poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: 

- partenerilor contractuali Quartz Matrix, dar numai în temeiul unui angajament de confidenÈ›ialitate din partea acestora prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță È™i că furnizarea acestor informaÈ›ii personale se face conform legislaÈ›iei în vigoare;

- alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

- furnizori de servicii (de marketing, asistență online sau telefonică, curierat, servicii de plată / bancare sau alte servicii);

- autorități publice (Parchet, PoliÈ›ie, instanÈ›ele judecătoreÈ™ti È™i altor organe abilitate ale statului), în baza È™i în limitele prevederilor legale È™i ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

3. Colectarea datelor cu caracter personal în scopul susÈ›inerii unui examen în Centrul de Testare QUARTZ MATRIX

 

Aceast capitol din prezenta DeclaÈ›ie de confidenÈ›ialitate descrie politicile ÅŸi practicile noastre referitoare la colectarea ÅŸi folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă înscrieÈ›i pentru susÈ›inere unui examen în Centul de Testare Quartz Matrix.

 

Vă rugăm să citiÈ›i cu mare atenÈ›ie informaÈ›iile de mai jos pentru a înÈ›elege cum protejăm/procesăm datele dumneavoastră.

 

3.1. Cum colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale

a. InformaÈ›ii din cartea de identitate: datele dumneavoastră de identificare (CNP, adresa, numărul È™i seria cărÈ›ii de identitate) sunt folosite strict pentru emiterea facturii în urma examenului susÈ›inut dacă înscrierea se face de către Quartz Matrix.

b. Imaginile aferente sistemului de supraveghere video din sediu, centru de testare

Utilizăm aceste date pentru efectuarea unor verificări de securitate, în interesul nostru legitim de a asigura securitatea spaÅ£iilor, a bunurilor ÅŸi a persoanelor care se găsesc în spaÈ›iile respective, precum È™i cu scopul de a evita È™i preveni eventualele încercări de fraudare a sistemelor.

Monitorizarea È™i supravegherea video din centrul de testare se face în baza acordului încheiat între Person Vue, Prometric, Kryterion È™i Centrul de Testare Quartz Matrix.

c. Sursa datelor personale

Datele personale sunt oferite de dumnevoastra prin completarea chestionarului È™i înscrierea la examenul dorit fie că faceÈ›i acest lucru direct la unul din furnizorii Pearson Vue, Kryterion, Prometric sau prin intermediul Quartz Matrix. 

3.2. Cui dezvăluim datele  personale

Quartz Matrix nu va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal nici unui alt terÈ› cu excepÈ›ia celor implicaÈ›i în derularea procedurii de testare È™i examinare (Person Vue, Prometric, Kryterion). 

3.3. Reținerea datelor cu caracter personal

Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt păstrate din momentul înscrierii la examen È™i până la finalizarea examenului.

Factura care va fi emisă È™i care cuprinde date cum ar fi: CNP, adresă domiciliu, seria È™i numărul cărÈ›ii de identitate sunt stocate conform LegislaÈ›iei financiare în vigoare în condiÈ›ii de siguranță È™i securitate adecvate care să prevină accesul neautorizat. 

Quartz Matrix nu reÈ›ine sau stochează rezultatele obÈ›inute în urma testării (punctaj, admis, respins etc.). Accesul la aceste date este complet restricÈ›ionat personalului Quartz Matrix. Acces la aceste resurse pot avea doar furnizorii testelor cu scopul de a rezolva eventualele litigii, reclamaÈ›ii sau erori în sistem.

Rezultatul final este printat într-un singur exemplar scris care se predă personal candidatului la ieÈ™irea din centrul de testare.

 

4. Colectarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării pentru posturile disponibile în compania QUARTZ MATRIX

 

Colectăm ÅŸi utilizăm date despre dumneavoastră în scopul recrutării pentru posturile disponibile în compania Quartz Matrix.

4.1. Informaţii din CV

Colectăm È™i utilizăm informaÅ£iile incluse în CV / biografie sau informaÅ£ii care ne sunt furnizate în alt mod de către dvs. în acest context, cum ar fi numele complet, adresa, adresa de e-mail, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări profesionale, recomandări, analiza evoluÅ£iei profesionale ÅŸi a competenÅ£elor, instruire, privind performanÅ£a ÅŸi adaptarea la cerinÅ£e. Vom folosi aceste date exclusiv în scopul recrutării pentru posturile disponibile în compania QUARTZ MATRIX. Aceste date sunt oferite în mod voluntar ca urmare a dorinÈ›ei dumneavoastră de face parte din procesul de recrutare pentru postul sau posturile disponibile.

4.2 Surse de verificare a datelor personale

Sursa datelor personale. Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră prin intermediul website-urilor Quartz Matrix sau prin e-mail către adresele Quartz Matrix, iar alte informaţii sunt obţinute indirect de la terţi, cum ar fi agenţii de recrutare şi surse publice (de ex. LinkedIn, Registrul Comerţului, portalul instanţelor, site-uri de recrutare).

4.3. Reținerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informaÅ£iile respective sunt prelucrate.

Pastrăm aceste date pe perioada desfășurării procesului de recrutare, perioadă în care datele sunt păstrate în condiÈ›ii de securitate È™i siguranță care să nu permită accesul neautorizat la acestea. După finalizarea procesului de recrutare, păstrăm datele pentru o perioadă de maxim 6 luni.

 

5. Drepturile dumneavoastră

 

Dreptul de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră
La cerere vă vom pune la dispoziÈ›ie informaÈ›ii în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm.

Dreptul de a corecta și completa datele dumneavoastră
În cazul în care informaÈ›iile în legătură cu dumneavoastră sunt greÈ™ite, le vom corecta dacă dumneavoastră ne veÈ›i notifica în acest sens.

Dreptul de șterge datele dumneavoastră
La cerere, vom È™terge informaÈ›iile informaÈ›ii în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm.

Cu toate acestea, anumite date vor fi È™terse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligaÈ›ia de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligaÈ›iile contractuale față de dumneavoastră.

Dreptul privind blocarea datelor dumneavoastră
În anumite cazuri stabilite juridic, vom bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitaÈ›i acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai într-o măsură foarte mică.

Dreptul de a vă retrage consimțământul
Vă puteÈ›i retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră
Vă puteÈ›i opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneÈ›i prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiÈ›ia să nu existe motive legitime pentru o prelucrare ulterioară.

Dreptul la portabilitatea datelor
La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziÈ›ie anumite informaÈ›ii într-un format structurat, folosit în mod obiÈ™nuit È™i prelucrabil electronic.

HOME::INTREBARI FRECVENTE::QUARTZ MATRIX::CONTACT::DECLARATIA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Copyright ©2011- Quartz Matrix | All rights reserved